Logga in

Stora Rörs Intresseförening

Välkommen till Stora Rörs intresseförening!

Vi tillvaratar Stora Rörs intressen på olika sätt och arrangerar också flera aktiviteter som Valborgsmässobål, aktiviteter under Öland Spirar, Midsommarfirande, andra sommaraktiviteter, Höstbål, Byfest, arrangemang i samband med Skördefesten, och Glöggmingel före jul. Dessutom har vår medlem, Claes Björkstedt, lanserat och administrerar, tillsammans med Birgitta "Kitta" Granquist Bladh och Anette Busk, en app för grannsamverkan: Coyards. Läs mer om appen Coyards här.

Vi är också en paraplyförening för övriga föreningar i Stora Rör - Stora Rörs Båtklubb, Stora Rörs Simsällskap och Stora Rörs Tennissällskap.

Sedan årsmötet 2022 består styrelsen av Eva Fee, sekreterare, Barbro Törnquist, kassör, Elsa Gun Gustafson, Ann-Christine "Stintan" Hammarström, Malin Bernesdotter Eklöf, Tin Eriksson (suppleant), och undertecknad.

Som medlem, endast 100 kr, stöttar du våra aktiviteter, får information och kan vara med och påverka hur vår by utvecklas. Vi ser fram emot att välkomna nya trevliga medlemmar som vill bidra till ett ännu bättre Stora Rör! Läs mer om att bli medlem här under Verksamhet.

Väl mött!

Charlotte Norlin
Ordförande

Traditionellt Valborgsfirande

Foto: Elsa Gun Gustafson

Vår kära Stintan, Ann-Chrstine Hammarström talade i de friska vårvindarna och vi sjöng vårsånger vid elden denna vackra kväll.

Någon okänd annonserade till Ölandsbladet att elden skulle tändas kl 20 när vi hade annonserat kl 19 men vi är ju flexibla och ändrade tiden till kl 20. Tyvärr var det några som var där för tidigt trots att vi försökte gå ut via anslag och Stora Rörs Vänner om den ändrade tiden.

Varmt tack till brandvakterna från Båtklubben, Intresseföreningen och övriga Stora Rör och stort tack till Ulf Wikström som kopplada in brandslangen och mikrofonen!

Foto: Eva Fee

Foto: Elsa Gun Gustafson

Foto: Elsa Gun Gustafson

Foto: Elsa Gun Gustafson

Foto: Elsa Gun Gustafson

Foto: Eva Fee

Foto: Eva Fee

Trivsamt Glöggmingel 23 december

Dagen före julafton värmde vi oss med lite glögg, pepparkakor och trevlig samvaro på Busstorget.

Varmt tack till Elsa Gun, Malin, Maud och alla andra som hjälpte till med arrangemanget och ett särskilt stort tack till Maud och Charlie som bidrog med elen!

Lyckad utställning och fikaförsäljning på Ölands Skördefest!

Fredag och lördag, 30 september - 1 oktober, visade vi vår utställning "Stora Rörs amatörmålare, fotografer och konsthantverkare". Vi hade många trevliga besökare, särskilt på lördagen då Totalförsvar Öland var tillbaka efter pandemin. Många Stora Rörsbor hade på Stintans glada uppmaning bakat till vår fikaförsäljning "Kaffe och bulle för 20 kronor". Vi hade så mycket kaffebröd att vi inte trodde att allt skulle gå åt och fyllde den stora frysen, men allt var helt slut redan kl 14.30! Det var lång kö och många berömde de goda bakverken. Stort och varmt tack till alla som har bidragit på olika sätt!

Här är några av besökarna. Foto: Eva Fee

Tin, som också sålde sina böcker, och medarbetare. Foto: Eva Fee

Tins fotografier. Foto: Eva Fee

Elsa Gun Gustafsons bilder. Foto: Eva Fee

Birgitta Ruthberg-Tillströms foton och vyortsförsäljnig. Foto: Eva Fee

Elisabeth Forsgrens målningar. Foto: Eva Fee

Knitting Peace - Sticka för fred. Foto: Eva Fee vars syster Marianne stickar för fullt

Eva Fee, Marianne och Birgitta Ruthberg-Tillström. Foto: Elisabet Carlsson

Marianne samtalar av en av alla de som var intresserade. Foto: Eva Fee

Ebba Wadsten kom själv på lördagen. Hennes mamma fanns vid hennes målningar. Foto: Eva Fee

Charlotte Norlin vid sina målningar. Foto: Eva Fee

Totalförsvar Ölands olika intressanta aktiviteter drog rekordmånga besökare! Foto: Eva Fee

Något av det mest fascinerande på Totalförsvar Öland var fallskärmshopparen som hoppade ner i hamnbassängen i stark vind och sedan firades upp i en räddningshelikopter. Foto: Eva Fee

Traditionellt höstbål i år!

27 augusti kunde vi genomföra höstbålet i Stora Rörs hamn i samarbete med Ölands Vattenråd.

Barbro Törnquist och Åse Skarsgård var ansvariga från föreningen och Åse arrangerade en mycket trevlig och uppskattad frågesport.

"Sen tändes det mäktiga höstbålet som lyste upp mörkret som hastigt sänkte sig över hamnen", som Barbro skrev.

Barbro Törnquist tände på bålet. Foto: Jan Bonving

Det var en mycket vacker kväll. Foto: Jan Bonving

Här klurar besökare på Åses frågor. Foto: Jan Bonving

Informationsmötet om översiktsplanen för ny byggnation i Stora Rör

Lördag 6 augusti 2022 hade vi, Stora Rörs Intresseförening tillsammans med Rällaskogens Vänner, ett välbesökt informationsmöte – cirka 50 personer - om den nya översiktsplanen för Borgholms kommun och dess betydelse för Stora Rör. Synpunkter ska lämnas senast 31 augusti.

Översiktsplanen styr planläggningen av mark, vatten, nybyggnation, trafiklösning och framtida utveckling. Kommande detaljplaner, bland annat detaljplanen för Stora Rör 2:1, ska stämma överens med målen i översiktsplanen. Det är därför som den är så viktig. Det här är inledningen på en process och det är nu vi har en möjlighet att påverka.

Det är alltså endast denna översiktsplan som vi informerade om som nu är ute på granskningsyttrande.

Processen ser ut så här:

1. Nu är översiktsplanen ute på samråd för att samla in synpunkter som ska vara inlämnade till kommunen senast 31 augusti.

2. När kommunen har fått in samtliga synpunkter sammanställer de ett samrådsyttrande som skickas ut för en ny granskning.

3. När synpunkterna på samrådsyttrandet har kommit in fattar kommunen ett beslut. Detta beslut går att överklaga.

Trafiklösning

Vi informerade också om den trafikutredning som kommunen tagit fram som ett led i det pågående detaljplanearbetet för Stora Rör 2:1 i södra Rällaskogen.

Trafikverkets förslag till ny vägplan för sträckan Isgärde-Rälla, inklusive utfarten till väg 136, var på samråd under sommaren 2021. Intresseföreningen var mycket positiv till förslaget och hoppades på ett snabbt genomförande. Vi har bett kommunen att försöka skynda på Trafikverket men de har meddelat att det är Trafikverkets ansvarsområde.
När det gäller parkeringsförslaget för Stora Rörs Hamn som var ute till samråd förra sommaren och där de flesta var positiva till Borgholms kommuns förslag och skulle det börja genomföras under det gångna året men kommunen har skjutit det på framtiden.

Intresseföreningens kommentarer:

Översiktsplanen bör alltså inte blandas ihop med den dåvarande detaljplanen för Stora Rör 2:1 gällande nybyggnation som var ute på granskning hösten 2021. Den skickade vi tidigare ut för att sedan sammanställa era synpunkter i en skrivelse till kommunen. Den detaljplanen underkändes av Länsstyrelsen och Trafikverket. Intresseföreningen ansåg att de planerade 80 fastigheterna borde minskas med 2/3. Kommunen avser att skicka ut ett nytt förslag till vintern.

Vi noterar att den nya översiktsplanen saknar omvärldsanalys av förväntad befolkningsutveckling och arbetsmarknad. Förändringarna jämfört med den gällande översiktsplanen från 2002 är mycket små. Dessutom noterar vi att Ekerum och Halltorp som tidigare fanns med har tagits bort helt och hållet från översiktsplanen och ny bebyggelse planeras alltså endast i Stora Rör.

Vi har tagit fram kartor som vi visade på informationsmötet och som vi tycker är viktiga. De finns nu i Mormors bageri att fysiskt bläddra i på förfrågan.

Här finns länkarna till informationen på Borgholms Kommuns hemsida:

https://www.borgholm.se/detaljplan-stora-ror/

https://www.borgholm.se/oversiktsplanering/

Maila era synpunkter till Intresseföreningen: c.norlin7@gmail.com senast 22 augusti. Vi kommer att sammanställa dem till kommunen.

Framför också gärna era synpunkter direkt till kommunen.

Charlotte Norlin

Foto: Elisabet Carlsson

Avtackning av vår styrelseledamot Birgitta "Kitta" Granquist Bladh 19 juli

Vi tackade av Kitta, som nu tyvärr har lämnat styrelsen, med blommor, lite blåbärschoklad och en trevlig fika i solen på Mormors.

Barbro Törnquist, Ann-Christine "Stintan" Hammarström, Eva Fee, Elsa Gun Gustafson, Birgitta "Kitta" Granquist Bladh

Årsmötet 10 juli 2022 med utdelning av Stora Rörs Intresseförenings Hederspris

Vi hade ett trevligt och givande årsmöte med kaffepaus då vi hade glädjen att mumsa på Mormors goda bullar som Anita Rotschildt bjöd oss på.

Vi har också instiftat Stora Rörs Intresseförenings Hederspris, ett diplom och ett glaskonstverk av ölandskonstnären Robert Oldergaard, som delades ut till Claes Björkstedt med motiveringen:

"Stora Rörs Intresseförenings hederspris 2022 tilldelas Claes Björkstedt för att han har introducerat och administrerar appen Coyards för grannsamverkan som stärker vår trygghet. Han ställde också direkt upp i valberedningen efter Jan Angners tragiska bortgång. Dessutom hjälpte han till att lyfta bort stora stubbar från elden, kopplade in vattenslangen och såg till att det fanns brandvakter på Valborg - alltid med mycket gott humör."

Från vänster: Eva Fee, Claes Björkstedt, Charlotte Norlin, Elsa Gun Gustafson, Ann-Christine "Stintan" Hammarström, Birgitta "Kitta" Granquist Bladh", Barbro Törnquist. Foto: Elisabet Carlsson

Medlemmarna på årsmötet. Foto: Elisabet Carlsson

Eva Fee, Claes Björkstedt, Charlotte Norlin, Elsa Gun Gustafson. Foto: Elisabet Carlsson

Vi hade ett trevligt traditionellt Midsommarfirande på badplatsen.

Tack alla som bidrog med blommor och blad, glädje och gemenskap och att resa midsommarstången!

Ett särskilt tack till Elsa Gun och hennes barn Jonas och Malin som ledde sången och dansen.

Vår Hattparad och Veteranbilsutställning på Öland Spirar!

Glada deltagare och fina bilar från Ölands Motorklubb!.

Fotografen Elisabet Carlsson

Vi hade också ett trevligt traditionellt Valborgsmässofirande i hamnen.

(foto: Olle Katz)

Några bilder från utställningen Stora Rörs Amatörmålare och Fotografer.

Det blev väldigt lyckat med många besökare och trevlig stämning på vår utställning under Ölands Skördefest fredag och lördag första helgen i oktober 2021.

Det var en vacker skymning i hamnen.

Entrén till Hamnmagasinet.

Affischen till utställning och loppis.

Fönstren mot norr i Hamnmagasinet.

Olle Anderssons målningar.

Olle Anderssons målningar.

Elisabeth Forsgrens målningar.

Elisabeth Forsgrens målningar.

Birgitta och Holger.

Birgittas fotografier.

Elisabets fotografier.

"Kitta" Birgitta Granquist Bladh i Intresseföreningens styrelse hjälpte till med glatt humör.

Charlottes målningar.

Charlottes målningar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.